Personbil med tungt släp BE

BE körkort ger dig rätt att köra personbil med släp där totalvikter tillsammans överstiger 4250 kg.   Du får dra släp med maximal totalvikt 3500 kg.

 

Vi använder lättmanövrerade  släp och vi har givetvis manöverbanan uppställd på våran egen körplan för utbildningen har vi även tagit fram videomaterial för funktionsbeskrivning och säkerhetskontroll.

Så här går det till när du tar Körkort klass BE personbil med tungt släp

Ansök om körkortstillstånd och hälsodeklaration www.korkortsportalen.se

Sänd handlingarna till transportstyrelsen

Gör trafikteorin klar och avlägg prov hos trafikverket

När teoriprovet är godkänt läser du funktionsbeskrivningar och övningskör både manöverprov och trafikkörning.

När du är färdigutbildad praktiskt anmäler vi dig för körprov .

Ålderskrav 18 vid körkortsprov

 

http://prescriptionpharmacy.net